ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563  • การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ดาวน์โหลด

  • เพิ่มข่าวโดย: khettaphat.ph วันที่/เวลา: 2022-01-31 15:39:29