ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา UP-STEP (C1) ที่ออกโดยศูนย์ภาษา สำหรับนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566 ที่เข้ารับการทดสอบวันที่ 21 สิงหาคม 2566  • การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ดาวน์โหลด

  • เพิ่มข่าวโดย: khettaphat.ph วันที่/เวลา: 2023-08-29 09:07:28