ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการอบรมหลักสูตรภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาถิ่น ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2565  • การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ดาวน์โหลด

  • เพิ่มข่าวโดย: khettaphat.ph วันที่/เวลา: 2022-07-27 15:40:33