ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา

        ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจากศูนย์ภาษาฯ ให้ความรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในโครงการพัฒนาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ภาษาฯ และ กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อใช้ในการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผ่านการวัดระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามสมรรถนะหลัก (Competency) ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีการจัดพิธีเปิดและทำการทดสอบ Pretest เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากนั้นจัดอบรมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00-17.00 น. โดยวิทยากรจากศูนย์ภาษา ระหว่างวันที่ 7-25 มีนาคม 2565 และทำการทดสอบ Posttest ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

                               

ข้อมูล: ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  • เพิ่มข่าวโดย: khettaphat.ph วันที่/เวลา: 2022-04-11 15:22:47