ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา

     เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ แก่นิสิตรหัส 62 คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็น ด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน และการสนทนา ในระดับเทียบเคียงกับมาตรฐาน CEFR B1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยพะเยากำหนด ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.นริศา ไพเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรจัดอบรมดังกล่าวฯ

                               

ข้อมูล / ภาพ: ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  • เพิ่มข่าวโดย: khettaphat.ph วันที่/เวลา: 2022-05-06 11:22:24