ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตรหัส 62


เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อประกอบสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตรหัส 62 ณ ห้อง UB002 และ UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 รอบ คือ 09.30-11.00 น. 13.00-14.30 น. และ 15.30-17.00 น. มีเวลาสอบรอบละ 90 นาที มีคณะกรรมการคุมสอบจากศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกันควบคุมดูแลการทดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการทดสอบดังกล่าวฯ มีนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รหัส 62 เข้ารับการทดสอบ รวมทั้งสิ้น 1,531 คน ทั้งนี้คณะศิลปศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ร่วมกันควบคุมดูแลการทดสอบดังกล่าวฯ ให้ประสบความสำเร็จด้วยดี         

                               

ข้อมูล: ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์

ภาพ / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/  • เพิ่มข่าวโดย: khettaphat.ph วันที่/เวลา: 2022-07-04 16:14:04