ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

     ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษา (ICT) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเทียบคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และเพื่อยื่นสำเร็จการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 โดยมีนิสิตเข้ารับการทดสอบ รวมทั้งสิ้น 377 คน แบ่งออกเป็นนิสิตรหัส 66จำนวน 16 คนนิสิตรหัส 65 จำนวน 212 คน และ นิสิตรหัส 64 และน้อยกว่า 64 จำนวน 149 คน โดยมีคณะกรรมการควบคุมการทดสอบ คอยกำกับดูแลความเรียบร้อย ประสานงาน และให้คำแนะนำแก่นิสิต ตลอดการทดสอบฯ คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากร ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานดังกล่าวฯ ให้ลุล่วงไปด้วยดีข้อมูล: นางสาวปวลี ดวงดี รักษาการหัวหน้างานศูนย์ภาษา  

ภาพ / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/  • เพิ่มข่าวโดย: khettaphat.ph วันที่/เวลา: 2023-06-20 15:35:05