ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตรหัส 66 เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป แบบออนไลน์

     เมื่อวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตรหัส 66 เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปแบบออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการคุมสอบจากศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ บุคลากรจากศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก ร่วมกันดำเนินการทดสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการทดสอบดังกล่าวฯ มีนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รหัส 66 เข้ารับการทดสอบเพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษสำเร็จรูปฯ จำนวนกว่า 5,511 คน ทั้งนี้คณะศิลปศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากร ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกทุกท่าน ที่ร่วมกันดำเนินการทดสอบดังกล่าวฯ ให้ประสบความสำเร็จด้วยดี


ข้อมูล: ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์

ภาพ / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  • เพิ่มข่าวโดย: khettaphat.ph วันที่/เวลา: 2023-06-20 11:38:06