ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 สำหรับนิสิตทุกชั้นปี

     ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนมิถุนายน 2566 สำหรับนิสิตทุกชั้นปี ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษา (ICT) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเทียบคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และเพื่อยื่นสำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 โดยมีนิสิตสมัครเข้ารับการทดสอบ รวมทั้งสิ้น 2,018 คนแบ่งออกเป็น นิสิตรหัส 66 จำนวน 268 คน นิสิตรหัส 65 จำนวน 493 คน นิสิตรหัส 64 จำนวน 77 คน และ นิสิตรหัส 63 หรือน้อยกว่า จำนวน 1,180คนโดยมีคณะกรรมการควบคุมการทดสอบ คอยกำกับดูแลความเรียบร้อย ประสานงาน และให้คำแนะนำแก่นิสิต ตลอดการทดสอบฯ คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากร ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานดังกล่าวฯ ให้ลุล่วงไปด้วยดี


ข้อมูล: นางสาวปวลี ดวงดี รักษาการหัวหน้างานศูนย์ภาษา / นายสถาพร เทพอุดม นักวิชาการศึกษา

ภาพ / ข่าว: คณะกรรมการควบคุมการทดสอบ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์     
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  • เพิ่มข่าวโดย: khettaphat.ph วันที่/เวลา: 2023-06-28 11:15:33