POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
สมัครสอบและฝึกอบรม

สื่อสำหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
วีดีโอสำหรับพัฒนาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
  • Text Hover
วีดีโอติวสำหรับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
กิจกรรม/โครงการของศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

        เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายนศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ ...

อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ (English for Presentation)

ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ (English for Presentation)

     ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรสาย ...

อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนตุลาคม

ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนตุลาคม

        เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายนศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับค ...

อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกันยายน

ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกันยายน

        เมื่อวันที่ 25 กันยายนศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอัง ...

อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนสิงหาคม

ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนสิงหาคม

        เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอัง ...

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ
Facebook
Twitter
Instagram