สมัครสอบและฝึกอบรม

สื่อสำหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
วีดีโอสำหรับพัฒนาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
  • Text Hover
วีดีโอติวสำหรับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
กิจกรรม/โครงการของศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกันยายน

ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกันยายน

        เมื่อวันที่ 25 กันยายนศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอัง ...

อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนสิงหาคม

ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนสิงหาคม

        เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอัง ...

อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกรกฎาคม

ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกรกฎาคม

        เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคมศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดร ...

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ
Facebook
Twitter
Instagram