ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการจัดติวและทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม รหัส 62 จำนวน 13 คน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ นางสาวปวลี ดวงดี หัวหน้างานปฏิบัติการและบริการทางภาษา เป็นผู้ควบคุมดูแลการติวและทดสอบดังกล่าวฯ

 

ภาพ / ข้อมูล : นางสาวปวลี ดวงดี หัวหน้างานบริการและปฏิบัติการทางภาษา

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/

0

Facebook
Twitter
Instagram