ข่าวกิจกรรม

ผู้จัดการบริษัท Dynatix เข้าพบคณะผู้บริหารและคณะกรรมการศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ เพื่อนำเสนอโปรแกรมเพื่อการฝึกฝน ทดสอบ และวัดระดับภาษาอังกฤษ DynEd

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 Mr.Thatchatham Sumettikul, Language Proficiency Specialist and Solutions Manager, Dynatix Co.,Ltd. เข้าพบคณะผู้บริหารและคณะกรรมการศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี และ รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำเสนอโปรแกรม DynEd โปรแกรมเพื่อการฝึกฝน ทดสอบ และวัดระดับภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตและบุคคลที่ต้องการทดสอบความสามารถทางภาษา โดยมีรูปแบบการใช้งานที่ทันสมัย สามารถฝึกทักษะและทดสอบการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่ระดับปานกลางไปจนถึงระดับสูง และผลการทดสอบได้รับการยอมรับในระดับสากล

 

ข้อมูล : นางสาวปวลี ดวงดี นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์

ภาพ / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/

Author


Avatar