ข่าวกิจกรรม

โครงการจัดติวและทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการจัดติวและทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม รหัส 62 จำนวน 14 คน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้ควบคุมดูแลการติวและทดสอบดังกล่าวฯ

 

ภาพ / ข้อมูล : นางสาวปวลี ดวงดี หัวหน้างานบริการและปฏิบัติการทางภาษา

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/
[/vc_row][/vc_column_text]

[/vc_column]

Author


Avatar