ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมีนาคม 2564

     เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยมีนิสิตเข้าสอบรวมทั้งสิ้น 538 คน ทำการสอบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ทั้งนี้ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้กำหนดการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไว้เดือนละ 1 ครั้ง สำหรับนิสิตที่ต้องการสอบเพื่อสำเร็จการศึกษาหรือสอบเพื่อขอเทียบคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานให้โครงการประสบความสำเร็จด้วยดี

       

ข้อมูล: ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์

ภาพ / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์  
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/

Author


Avatar