ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC

เมื่อวันที่ 3–14 มิถุนายน 2562 ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดทำโครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารทั่วไป (TOEIC)” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รติรัตน์ หอมลา และ อาจารย์สมพงษ์ รูปทรง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และเทคนิคการสอบ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.เบญจพร เทพสีหนู/ น.ส.สุภาพร คำรศ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
ภาพ/ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/
3–14 มิถุนายน 2562

ภาพประกอบข่าว/กิจกรรม

Author


Avatar