ติดต่อสอบถาม

ติดต่อศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์

ดูข่าวสารต่าง ๆ ผ่าน Facebook Page
https://www.facebook.com/photolibarts/ 

ติดต่อสำนักงานคณะศิลปศาสตร์
โทร. 054-466-666 ต่อ 1682, 1684 

Walk-in เข้ามาหาเรา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์
http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 

Facebook
Twitter
Instagram