สมัครสอบและฝึกอบรม

กิจกรรม/โครงการของศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมีนาคม 2564

ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมีนาคม 2564

     เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคมศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจ ...

อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำ ...

อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมกราคม 2564

ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมกราคม 2564

เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประ ...

อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำเดือนธันวาคม 2563

ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำเดือนธันวาคม 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคมศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประ ...

อ่านเพิ่มเติม
โครงการจัดติวและทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

โครงการจัดติวและทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการจัดติวและท ...

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ
Facebook
Twitter
Instagram