ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่

ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

 

หมายเลขโทรศัพท์

0 5446 6666 ต่อ 1681, 1682

 

อีเมล

libartslc@gmail.com