หัวข้อข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2564-2565 ครั้งที่ 19 - 2022-06-16 13:10:51 khettaphat.ph
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2564-2565 ครั้งที่ 18 - 2022-05-31 15:31:06 khettaphat.ph
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2564-2565 ครั้งที่ 17 - 2022-05-31 15:30:50 khettaphat.ph
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2564-2565 ครั้งที่ 16 - 2022-05-31 15:30:31 khettaphat.ph
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2564-2565 ครั้งที่ 15 - 2022-05-20 16:09:18 khettaphat.ph
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2564-2565 ครั้งที่ 14 - 2022-05-20 16:09:05 khettaphat.ph
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2564-2565 ครั้งที่ 13 - 2022-05-12 13:15:12 khettaphat.ph
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2564-2565 ครั้งที่ 12 - 2022-04-29 14:09:37 khettaphat.ph
  ปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2564 - 2022-04-28 09:16:06 khettaphat.ph
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2564-2565 ครั้งที่ 11 - 2022-04-28 09:12:25 khettaphat.ph
  ประกาศผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 - 2022-04-08 16:32:37 khettaphat.ph
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2564-2565 ครั้งที่ 10 - 2022-04-08 16:06:18 khettaphat.ph
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2564-2565 ครั้งที่ 9 - 2022-03-25 16:16:18 khettaphat.ph
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2564-2565 ครั้งที่ 7 - 2022-03-24 12:21:00 khettaphat.ph
  ประกาศผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 - 2022-03-24 12:20:31 khettaphat.ph
  ประกาศผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 - 2022-03-24 12:19:58 khettaphat.ph
  ประกาศผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 - 2022-03-24 12:19:20 khettaphat.ph
  ประกาศผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2564-2565 ครั้งที่ 1 (update) - 2022-03-24 12:16:25 khettaphat.ph
  ประกาศการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามปฏิทินการสอบ พ.ศ. 2564-2565 ครั้งที่ 3 - 2022-03-24 12:15:48 khettaphat.ph
  ประกาศผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 - 2022-03-24 12:15:07 khettaphat.ph