ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสำหรับการสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตร Preparatory English for Doctoral Studies ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565  • การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ดาวน์โหลด

  • เพิ่มข่าวโดย: khettaphat.ph วันที่/เวลา: 2022-07-27 15:28:07