ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตรหัส 65 เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป แบบออนไลน์


เมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน 2565 ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตรหัส 65 เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปแบบออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการคุมสอบจากศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ บุคลากรจากศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก ร่วมกันดำเนินการทดสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการทดสอบดังกล่าวฯ มีนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รหัส 65 เข้ารับการทดสอบเพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษสำเร็จรูปฯ จำนวนกว่า 6,588 คน ทั้งนี้คณะศิลปศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากร ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกทุกท่าน ที่ร่วมกันดำเนินการทดสอบดังกล่าวฯ ให้ประสบความสำเร็จด้วยดี        

                               

ข้อมูล: ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์

ภาพ / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/  • เพิ่มข่าวโดย: khettaphat.ph วันที่/เวลา: 2022-07-04 16:14:26